Cơ Sở 1

Địa Chỉ của bạn:
Ví dụ: Số nhà, tên đường, phường, quận, Thành phố (123 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Cơ Sở 2

Địa Chỉ của bạn:
Ví dụ: Số nhà, tên đường, phường, quận, Thành phố (123 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Hồ Chí Minh, Việt Nam)