Chat Facebook
Hotline: 0703.118.128
Chat Facebook
Gọi điện ngay

Lớp mầm

Ngôn ngữ của con đã được hoàn thiện dần, con đã nghe và trả lời đầy đủ các câu hỏi của Cô và giáo viên nước ngoài.

Nếu đây là những ngày đầu con học tại trường Stamfordgrammar- MN Sân Lá Cọ thì con cũng sẽ phải tập nghe, hiểu giáo viên nước ngoài nói gì trong sự trợ giúp của cô và bạn.

Xem thêm: Lớp mầm : 3 đến 4 tuổi

Hình ảnh

hinh anh - photo

Video

phim - video

Lịch học

lịch họcschool calendar

Go to top